Navigácia

 • Rodičovské spoločenstvo

  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 21.09.2017 o 16.00 hod. v priestoroch jedálne CMŠ bl. Tarzície sa uskutoční stretnutie Rodičovského spoločenstva, na ktoré Vás srdečne pozývame.

 • Začiatok šk. roka 2017-18

  Oznamujeme Vám, že prevádzku našej CMŠ bl. Tarzície začneme v pondelok 4. septembra 2017 o 7.00 hod. V popoludňajších hodinách od 15.30 do 16.00 hod. v školskej kaplnke začneme nový školský rok slávnostnou pobožnosťou k našej patrónke bl. mučenici Tarzícii, na ktorú Vás srdečne všetkých pozývame.Tešíme sa na stretnutie!

 • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

  Na základe zisťovania predbežného záujmu bude v čase letných prázdnin prevádzka našej CMŠ bl. Tarzície v čase od 3.7. do 28.7.2017.

  V ostatnom čase bude podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z prevádzka prerušená z dôvodu dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov a hračiek MŠ a čerpania dovoleniek.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • V prvú prázdninovú sobotu 1. júla 2017 sme sa spoločne tešili pri koncoročnej opekačke - grilovačke, pri ktorej sme sa cítili ako jedna veľká rodina. Nechýbala ani tancovačka a veľa veľa hier. Hojná účasť detí i rodičov bola známkou pohody, s ktorou sme sa neskoro večer len ťažko lúčili.  Ďakujeme všetkým za krásne spoločenstvo. Koncoročná opekačka 

 • 27. júna 2017 sme v našej škôlke mali krásnu Slávnosť bl. Tarzície. Sv. liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák spolu so svojou kúriou, ktorý nám pripomenul, čo je pravou podstatou kresťanstva - tak, ako je nanič vybitý mobil, tak je nanič aj kresťanstvo bez osobného vzťahu s Bohom, Sv. Ducha a jeho skutkov. Pekné spoločenstvo sme zdieľali aj pri agapé, plného vzájomnej srdečnosti a radosti.

 • 31. mája 2017 sme sa v našej škôlke rozlúčili s deviatimi predškolákmi, ktorí sa už na "veľkú" školu tešia, ale predsa im len troška škôlka bude chýbať. Prajeme im veľa sily, aby sa im prvé čiarky podarili. A písmenká aby boli ako kvietky, aby ich rozpoznali všetky, všetky. Rozlúčka s predškolákmi 

 • Deň rodiny Trenčín

   

 • 22. apríla 2017 sa v našej škôlke uskutočnila Duchovná obnova pod vedením ThDr. Paed. Dr. IClic. o. Jozefa Marettu, PhD. kňaza grécko-katolíckej archieparchie Prešov, bývalého exorcistu, ktorý nám v prednáške Boj o maličkých poukázal na nástrahy číhajúce na naše deti. Sme vďační za tieto vzácne poznatky a skúsenosti o. Jozefa. Pre neho i jeho rodinu vyprosujeme u Pána hojné požehnanie.Táto akcia bola realizovaná v spolupráci s Centrom pre rodinu TN, za čo srdečne ďakujeme.

 • dňa 20. apríla sa v našej škôlke konal Rytiersky turnaj pod vedením rytiera Gastona a jeho dvorného šaša, ktorí nás naučili, ako sa kedysi na kráľovskom dvore hrávali deti a boli naozaj šťastné, radostné a veruže sa nikdy nenudili, aj keď nepoznali telku, tablet, ba ani mobil. Ďakujeme za krásne predstavenie.

 • V piatok 24.03.2017 našu škôlku navštívili žiaci z umeleckej školy – literárno-dramatického odboru a zahrali  Divadielko o pani Nespokojnej, ktorá stále vymýšľaľa a s ničím nebola spokojná, až nakoniec skončila zavretá v starom kufri a bolo... My sme si z tohto príbehu zobrali vzácne ponaučenie - budeme si vážiť všetko, čo nám Pán Boh dal a budeme vďační. Preto Vám, milí naši umelci, zo srdca ďakujeme :)

 • V stredu 22.03.2017 trieda Včielok navštívila žiakov v Cirkevnej ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta pri príležitosti dní otvorených dverí, aby vedeli, na čo sa môžu o rok, dva tešiť :) Túto návštevu sprevádzalo množstvo pekných dojmov zo stretnutia s bývalými spolužiakmi zo škôlky, ktorí nám ukázali ako rátajú, čítajú... a sú neposední. Páčilo sa nám tvorenie z hliny pri rozprávke O drakovi - bylinožravcovi, ktorý nechcel zožrať princeznú :) a taktiež sme si prezreli priestory novej škôlky. Ďakujeme za krásny čas a prajeme tak ako ZŠ tak aj MŠ, nech ich Pán požehnáva. Návšteva ZŠ 

 • V sobotu 18.3.2017 sa v telocvični na Piaristickom gymnáziu uskutočnil II. ročník futbalového turnaja "synov proti otcom", pri ktorom sme zažili kopec zábavy, súťaživosti, nadšenia pre šport a hlavne krásne spoločenstvo rodín. Ďakujeme za hojnú účasť a všetkým blahoželáme k úspechu. Futbalový zápas 

 • 16. marca našu škôlku navštívili tety policajtky z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, ktoré nás poučili o bezpečnosti - ako sa správať k cudzím ľuďom, čo potrebujeme vedieť, keď sa stratíme, dovolili nám vyskúšať si putá a urobili nám aj odtlačky prstov. Ďakujeme za vzácnu návštevu a hodnotné poučenie.  Návšteva policajtiek 

 • 14. 3. 2017

  naše poznávania chtivé deti navštívili knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne, kde mali možnosť poznávať svet kníh, a popri tom si užili nádhernú a jedinečnú cestu autobusom slnečným dňom :) Návšteva knižnice 

 • 10. 3. 2017

  sme v našej škôlke privítali tetu Mišku, ktorá nám porozprávala ako sa správne starať o svoje zúbky, aby náš úsmev bol vždy krásny a návštevy u uja zubára bezbolestné. Ďakujeme za návštevu, aj praktické darčeky :) Dentálna hygiena 

 • 4. 3. 2017

  Srdečne Vás pozývame na Krížovú cestu so skupinou Anastasis Kedy: 1. pôstna sobota - 4. marca 2017 o 19:00 hod. Kde: Mierové námestie v Trenčíne (pódium)  

  Netradičnú Krížovú cestu pripravila bohoslovecká gospelová skupina ANASTASIS z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča v Prešove. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista, z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny, doprevádzaná tieňovými výjavmi (tieňovým divadlom) a hovoreným slovom. Srdečne pozývame prežiť začiatok veľkopôstneho obdobia rozjímaním nad tajomstvami našej spásy.

  Krížová cesta je spoluorganizovaná Gréckokatolíckou farnosťou v Trenčíne, Mestom Trenčín a Centrom pre rodinu v Trenčíne.

  Viac na: https://www.facebook.com/events/198069167338014/

   

 • 26. 2. 2017

  sme boli spolu na zápase Európskej univerzitnej hokejovej ligy, ktorú prezentovali naši hokejoví kamaráti Gladiators z Trenčína spolu so súpermi z Prahy.  Smútok z toho, že naši nevyhrali trval iba krátko, lebo zážitok to bol suprový. Ďakujeme za pozvanie a prídeme aj na budúce :)  (Hokej)

 • Prevádzka počas jarných prázdnin

  17. 2. 2017

  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že počas jarných prázdnin od 27.2. do 3.3.2017 bude v našej CMŠ v prevádzke jedna trieda pre prihlásené deti.

  Ďakujeme za porozumenie.

   

 • Zápis detí na šk. rok 2017-18

  9. 2. 2017

  Riaditeľka CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne po dohode so zriaďovateľom Kongregáciou SSNPM, Sládkovičova 22, 080 01 Prešov, v zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 3 Vyhlášky 306/2008 Z.z. O materskej škole určila čas zápisu detí do CMŠ bl. Tarzície. Zápis detí na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 15. 02. 2017 do 15.04. 2017

  Deti sa do CMŠ bl. Tarzície prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorú treba predložiť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, treba predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Kritériá prijímania detí do CMŠ bl. Tarzície:

  Prednostne sa prijímajú deti:

  -          s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

  -          s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

  -          ktoré dovŕšili 5. rok veku,

  -          ktoré už majú súrodenca v CMŠ bl. Tarzície,

  -          mladšie ako 3 roky, pokiaľ to dovoľuje kapacita zariadenia.

  Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžu rodičia vyzdvihnúť v CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne, alebo ju nájdu v sekcii Dokumenty na web. sídle školy www.tarzicia.edupage.org  a vyplnenú ju doručia najneskôr do 15.04.2017 na adresu CMŠ.

  V Trenčíne 09.02.2017                                 Mgr. Magdaléna Ondovčáková, riaditeľka školy

   

 • 14. 2. 2017

  sa v našej škôlke konal Karneval Z rozprávky do rozprávky, pri ktorom sa vyšantili rozprávkové bytosti - hlavne prinezny, rytieri, zvieratká... ale nechýbal ani kuchár, vodník, Janko Hraško, princ Bajaja... a veľká Šmoulina i rozprávka o Červenej Čiapočke, lebo ani p. učiteľky si nenechali újsť príležitosť vrátiť sa do rozprávkových čias. Bolo nám veľmi dobre a veselo :)

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
  Olbrachtova 28
  911 01 Trenčín
 • 0910 842 740

Fotogaléria