Navigácia

 • 26.10.2017 sme si v našej škôlke s radosťou a vďačným srdcom uctili našich starkých. Starkým sme venovali svoje úsmevy, básničky, piesne a tiež sme im pripravili hostinku a krásny darček. Ďakujeme, že Vás máme :)

 • Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin

  Drahí rodičia, na základe Vášho záujmu, bude v našej CMŠ bl. Tarzície počas jesenných prázdnin v dňoch 30. a 31.10.2017, v prevádzke jedna zberná trieda pre prihlásené deti. 

 • 13. októbra 2017 našu škôlku navštívi sestry služobnice z Ukrajiny, ktoré pracujú v školstve a ich cieľom bolo oboznámiť sa s okolnosťami cirkevného školstva na Slovensku... a my sme im radi ukázali ako sa hráme a učíme. Ďakujeme za krásne spoločenstvo a vzájomné obohatenie. Návšteva z Ukrajiny

 • 18.10.2017 sa aj deti našej škôlky pripojili k celosvetovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec  za pokoj na celom svete.

 • 25.9.2017 sme si pripomenuli svetový Deň výživy. Pani učiteľka Janka si pripravila zaujímavé aktivity, pri ktorých sme sa naučili, ktoré jedlo je zdravé a samozrejme, že sme z týchto dobrôt aj ochutnali.

 • 4.9.2017 prešlo bránou našej CMŠ 45 detí. V tento deň sme prosili našu patrónku bl. Tarzíciu, aby nás počas celého nového školského roka ochraňovala, aby sme sa v peknom spoločenstve mohli spolu hrať a učiť.  Prvý deň v škôlke  

 • Rodičovské spoločenstvo

  Drahí rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 21.09.2017 o 16.00 hod. v priestoroch jedálne CMŠ bl. Tarzície sa uskutoční stretnutie Rodičovského spoločenstva, na ktoré Vás srdečne pozývame.

 • Začiatok šk. roka 2017-18

  Oznamujeme Vám, že prevádzku našej CMŠ bl. Tarzície začneme v pondelok 4. septembra 2017 o 7.00 hod. V popoludňajších hodinách od 15.30 do 16.00 hod. v školskej kaplnke začneme nový školský rok slávnostnou pobožnosťou k našej patrónke bl. mučenici Tarzícii, na ktorú Vás srdečne všetkých pozývame.Tešíme sa na stretnutie!

 • V prvú prázdninovú sobotu 1. júla 2017 sme sa spoločne tešili pri koncoročnej opekačke - grilovačke, pri ktorej sme sa cítili ako jedna veľká rodina. Nechýbala ani tancovačka a veľa veľa hier. Hojná účasť detí i rodičov bola známkou pohody, s ktorou sme sa neskoro večer len ťažko lúčili.  Ďakujeme všetkým za krásne spoločenstvo. Koncoročná opekačka 

 • 27. júna 2017 sme v našej škôlke mali krásnu Slávnosť bl. Tarzície. Sv. liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák spolu so svojou kúriou, ktorý nám pripomenul, čo je pravou podstatou kresťanstva - tak, ako je nanič vybitý mobil, tak je nanič aj kresťanstvo bez osobného vzťahu s Bohom, Sv. Ducha a jeho skutkov. Pekné spoločenstvo sme zdieľali aj pri agapé, plného vzájomnej srdečnosti a radosti.

 • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

  Na základe zisťovania predbežného záujmu bude v čase letných prázdnin prevádzka našej CMŠ bl. Tarzície v čase od 3.7. do 28.7.2017.

  V ostatnom čase bude podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z prevádzka prerušená z dôvodu dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov a hračiek MŠ a čerpania dovoleniek.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • 31. mája 2017 sme sa v našej škôlke rozlúčili s deviatimi predškolákmi, ktorí sa už na "veľkú" školu tešia, ale predsa im len troška škôlka bude chýbať. Prajeme im veľa sily, aby sa im prvé čiarky podarili. A písmenká aby boli ako kvietky, aby ich rozpoznali všetky, všetky. Rozlúčka s predškolákmi 

 • Deň rodiny Trenčín

   

 • 22. apríla 2017 sa v našej škôlke uskutočnila Duchovná obnova pod vedením ThDr. Paed. Dr. IClic. o. Jozefa Marettu, PhD. kňaza grécko-katolíckej archieparchie Prešov, bývalého exorcistu, ktorý nám v prednáške Boj o maličkých poukázal na nástrahy číhajúce na naše deti. Sme vďační za tieto vzácne poznatky a skúsenosti o. Jozefa. Pre neho i jeho rodinu vyprosujeme u Pána hojné požehnanie.Táto akcia bola realizovaná v spolupráci s Centrom pre rodinu TN, za čo srdečne ďakujeme.

 • dňa 20. apríla sa v našej škôlke konal Rytiersky turnaj pod vedením rytiera Gastona a jeho dvorného šaša, ktorí nás naučili, ako sa kedysi na kráľovskom dvore hrávali deti a boli naozaj šťastné, radostné a veruže sa nikdy nenudili, aj keď nepoznali telku, tablet, ba ani mobil. Ďakujeme za krásne predstavenie.

 • V piatok 24.03.2017 našu škôlku navštívili žiaci z umeleckej školy – literárno-dramatického odboru a zahrali  Divadielko o pani Nespokojnej, ktorá stále vymýšľaľa a s ničím nebola spokojná, až nakoniec skončila zavretá v starom kufri a bolo... My sme si z tohto príbehu zobrali vzácne ponaučenie - budeme si vážiť všetko, čo nám Pán Boh dal a budeme vďační. Preto Vám, milí naši umelci, zo srdca ďakujeme :)

 • V stredu 22.03.2017 trieda Včielok navštívila žiakov v Cirkevnej ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta pri príležitosti dní otvorených dverí, aby vedeli, na čo sa môžu o rok, dva tešiť :) Túto návštevu sprevádzalo množstvo pekných dojmov zo stretnutia s bývalými spolužiakmi zo škôlky, ktorí nám ukázali ako rátajú, čítajú... a sú neposední. Páčilo sa nám tvorenie z hliny pri rozprávke O drakovi - bylinožravcovi, ktorý nechcel zožrať princeznú :) a taktiež sme si prezreli priestory novej škôlky. Ďakujeme za krásny čas a prajeme tak ako ZŠ tak aj MŠ, nech ich Pán požehnáva. Návšteva ZŠ 

 • V sobotu 18.3.2017 sa v telocvični na Piaristickom gymnáziu uskutočnil II. ročník futbalového turnaja "synov proti otcom", pri ktorom sme zažili kopec zábavy, súťaživosti, nadšenia pre šport a hlavne krásne spoločenstvo rodín. Ďakujeme za hojnú účasť a všetkým blahoželáme k úspechu. Futbalový zápas 

 • 16. marca našu škôlku navštívili tety policajtky z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, ktoré nás poučili o bezpečnosti - ako sa správať k cudzím ľuďom, čo potrebujeme vedieť, keď sa stratíme, dovolili nám vyskúšať si putá a urobili nám aj odtlačky prstov. Ďakujeme za vzácnu návštevu a hodnotné poučenie.  Návšteva policajtiek 

 • 14. 3. 2017

  naše poznávania chtivé deti navštívili knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne, kde mali možnosť poznávať svet kníh, a popri tom si užili nádhernú a jedinečnú cestu autobusom slnečným dňom :) Návšteva knižnice 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
  Olbrachtova 28
  911 01 Trenčín
 • 0910 842 740

Fotogaléria