Navigácia

Kontakt

Meno škôlky: Cirkevná materská škola bl. Tarzície
Email škôlky: sr.benjamina@gmail.com
Telefón: 0910 842 740
Adresa škôlky: Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
IČO: 42378940
DIČ: 2120119023
Email na správcu obsahu: sr.benjamina@gmail.com
   
Náš bankový účet: VÚB BANKA: SK69 0200 0000 0035 6000 0555

Platby školného pre rodičov:
SK43 0200 0000 0035 6000 9656
Zriaďovateľ:

Kongregácia sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie

 

štatutárny zástupca: RNDr. Eva Sičáková, sr. Petra SSNPM
adresa:
Sládkovičova 22
080 01 Prešov
tel.: 051 77 333 26
web: www.sluzobnice.sk
mail: ssnpm1@gmail.com

Riaditeľka: Mgr. Magdaléna Ondovčáková, sr. Benjamína SSNPM
tel.: 0903 982 842
mail: sr.benjamina@gmail.com
Učiteľka: Mgr. Janka Gladišová, sr. Marianna SSNPM
mail: jankamariana@gmail.com
Učiteľka: Bc. Jana Čaklošová
mail: janus.caklosova@gmail.com
Učiteľka: Monika Ivaničová
mail: monika.ivanicova@centrum.sk
Učiteľka: Mgr. Andriana Katreňak, sr. Petronela SSNPM
mail: sestra.petronela@gmail.com
Duchovný správca: Mgr. Igor Cingeľ, trenčianský farár
mail: igorcingel@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
    Olbrachtova 28
    911 01 Trenčín
  • 0910 842 740

Fotogaléria