Navigácia

O škôlke

História škôlky

Svoju históriu sme začali písať 1. septembra 2015, ako prvá cirkevná materská škola v meste Trenčín. V tento deň ju slávnostne otvorili sr. Petra RNDr. Eva Sičáková a bratislavský eparcha biskup Peter Rusnák, ktorý posvätil jej priestory. Poverená riadením bola sr. Benjamína Mgr. Magdaléna Ondovčáková.

Súčasťou materskej školy je pastoračné centrum, ktoré tvorí kaplnka, skautská klubovňa, knižnica a miestnosť pre spoločné stretnutia. Tieto priestory v hojnej miere využívajú veriaci z trenčianskeho farského spoločenstva, rodičia detí, mládež a skauti zo Slovenského skautingu.

Farské spoločenstvo sa rado stretáva pri slávení sv. liturgií v kaplnke bl. Tarzície, často spolu s deťmi a rodičmi z CMŠ. Mládež sporadicky prichádza, aby tu strávila čas duchovnej obnovy, či oddychu pod vedením sestier, kňazov a bohoslovcov. Skauti sa v svojej klubovni stretávajú tri krát v týždni, na svoje aktivity radi využívajú aj priľahlý priestranný dvor. Miestnosť pre spoločné stretnutia sa využíva na rozhovory rodičov a mladých s kňazom, rehoľnou sestrou, či na oddychové posedenia pri čaji.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
    Olbrachtova 28
    911 01 Trenčín
  • 0910 842 740

Fotogaléria