Navigácia

O škôlke

Profil škôlky

Naša materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku, ukončené osvedčením o absolvovaní predprimárneho vzdelávania absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v materskej škole. Je dvojtriednou heterogénnou MŠ s celodennou edukáciou, ktorú poskytuje denne desať a pol hodiny v rozsahu piatich dní v týždni, deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov a v čase od 6.30 hod. do 17.00 hod. 

Je cirkevnou, čo je rozhodujúcim prvkom v jej celkovom nasmerovaní. Tým v sebe zahŕňa snahu o emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu Božieho slova ako prameňa nádeje, z ktorého vyviera životná radosť. Túto skutočnosť potvrdzuje aj motto: „Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou...“ (Rim 15,13), ktorým žila aj bl. Tarzícia, patrónka našej CMŠ a potvrdila ho svojou mučeníckou smrťou s nádejou v srdci, že smrťou život nekončí.

To znamená, že vychovávame deti v kresťanskom – katolíckom duchu. Naším cieľom je vychovať zodpovedné a slobodné osobnosti vedomé si Božej lásky a schopné čeliť náročným podmienkam tohto sveta v nádeji, pravde a láske v súlade s kresťanskými tradíciami.

Sme gréckokatolíckou materskou školou, teda svoj duchovný život opierame o tradície kresťanského východu, v čom je nám veľkou oporou aj náš duchovný správca o. Igor.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola bl. Tarzície
    Olbrachtova 28
    911 01 Trenčín
  • 0910 842 740

Fotogaléria